Giới thiệu khóa học

Truy SQL Trên VBA Excel

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng câu lệnh truy vấn SQL trong VBA EXcel. Nó giúp:

1. Xử lý nhanh hơn.

2. Viết code đơn giản hơn.

3. Tạo báo cáo thật đơn giản.

Tác giả

Phạm Văn Kiểu
Chuyên gia đào tạo tin học

 GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CTY CỔ PHẦN VNET GROUP

- Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

- Website: daotaotinhoc.vn

- Facebook: http://Facebook.com/daotaotinhoc.vietnam

- Youtube: http://youtube.com/DaotaotinhocABC

- Email: daotaotinhoc.vn@gmail.com

- Hotline: 0966.222.844

Đăng ký khóa học

Truy Vấn SQL Trong VBA Excel

Sử dụng SQL truy vấn dữ liệu từ Excel

350,000 đ Đăng ký