Giới thiệu khóa học

Lập Trình VBA Cơ Bản

Sau khi hoàn thành khóa học VBA Cơ Bản, bạn có thể sử dụng VBA để tối ưu công việc, bao gồm các kỹ năng như:

  1. Điền dữ liệu tự động chỉ với 1 cú click.
  2. Điền dữ liệu hàng loạt theo nhiều điều kiện.
  3. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong cùng 1 file excel.
  4. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file Excel vào file tổng hợp.
  5. Sử dụng các hàm VBA một cách thông thạo để lấy dữ liệu phức tạp.
  6. Xử lý mảng, tối ưu code.
  7. Sử dụng UserForm thiết kế giao diện như một phần mềm mini trên Excel.
  8. Sử dụng thư viện FSO để làm việc, quản lý hệ thống Files, Folders.
  9. Ứng dụng Dictionary để giải quyết các bài toán về sự duy nhất của dữ liệu.
  10. Thực hiện điều khiển Word từ Excel giúp điền các mẫu dữ liệu trong Word một cách nhanh chống.

Chúng tôi có nhóm hỗ trợ bạn khi bạn tham gia khóa học. Sau khi đăng ký học, bạn hãy inbox vào page  Đào Tạo Tin Học để được thêm vào nhóm hỗ trợ.

Nội dung khóa học (10 giờ)

Tác giả

Phạm Văn Kiểu
Chuyên gia đào tạo tin học

 GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CTY CỔ PHẦN VNET GROUP

- Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

- Website: daotaotinhoc.vn

- Facebook: http://Facebook.com/daotaotinhoc.vietnam

- Youtube: http://youtube.com/DaotaotinhocABC

- Email: daotaotinhoc.vn@gmail.com

- Hotline: 0966.222.844

Đăng ký khóa học

Lập Trình VBA Cơ Bản

Tăng hiệu suất công việc chỉ sau 10 buổi học

680,000 đ Đăng ký