Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Chương 1
 Bài 1 - Làm thế nào để tăng hoặc giảm kích thước mảng
 Bài 2 - Làm thế nào để chọn tất cả các sheet không bị ẩn
 Bài 3 - Làm thế nào để lên lịch thực thi macro
 Bài 4 - Làm thế nào để xóa phần tử thứ i của mảng
 Bài 5 - Làm thế nào để mở fodel chỉ định
 Bài 6 - Làm thế nào để tạo Data Validation động bằng VBA
 Bài 7 - Làm thế nào để chọn Item từ Data Validation động
 Bài 8 - Làm thế nào để lọc trong mảng
 Bài 9 - Làm thế nào để chỉ cho phép nhập số vào textbox
 Bài 10 - Làm thế nào để tách chuỗi (không lỗi tiếng việt) thành mảng ký tự
 Bài 11 - Làm thế nào để di chuyển đổi vị trí 2 sheet nhanh nhất
 Bài 12 - Làm thế nào để ẩn, hiện tất cả loại Control nào đó trên Userform
 Bài 13 - Làm thế nào để chèn picture vào comment. Hide, show comment
 Bài 14 - Làm thế nào để chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu
 Bài 15 - Làm thế nào để chèn ảnh từ Worksheet lên Userform
 Bài 16 - Làm thế nào để xuất biểu đồ sang picture
 Bài 17 - Làm thế nào để đưa biểu đồ lên Userform
 Bài 18 - Làm thế nào để ghi caption tiếng việt cho Userform
 Bài 19 - Làm thế nào để sắp xếp nhanh một mảng
 Bài 20 - Làm thế nào để thay đổi màu mặc định của hệ thống
 Bài 21 - Làm thế nào để tạm dừng đến mili giây
 Bài 22 - Làm thế nào để xác định được vị trí xuất hiện đầu tiên của một phần tử trong mảng
 Bài 23 - Làm thế nào để lấy tên cột của ô gọi Function hoặc ô chỉ định
 Bài 24 - Làm thế nào để Hide Title Bar của UserForm
 Bài 25 - Làm thế nào để làm trong suốt UserForm
 Bài 26 - Làm thế nào để vùng nào đó chỉ cho phép chứa số
 Bài 27 - Làm thế nào để đợi cho đến khi nhấn một phím nào đó
 Bài 28 - Làm thế nào điều khiển âm lượng hệ thống
 Bài 29 - Làm thế nào để đảo ngược chuỗi
 Bài 30 - Làm thế nào để cảnh báo lỗi bằng âm thanh
 Bài 31 - Làm thế nào để phát ra âm thanh khi thực hiện thao tác
 Bài 32 - Làm thế nào để mở hộp thoại chọn màu
 Bài 33 - Làm thế nào để UDF tự tính toán lại
 Bài 34 - Làm thế nào để UDF trả về mảng động
 Bài 35 - Làm thế nào để kiểm tra Folder có đang được mở
 Bài 36 - Làm thế nào để mở folder hoặc show folder đã mở
 Bài 37 - Làm thế nào để xuất extension, filename và folder path
 Bài 38 - Làm thế nào để gán phím tắt thực hiện một Sub
 Bài 39 - Làm thế nào để con trỏ tập trung vào đầu chuỗi
 Bài 40 - Làm thế nào để lấy được Serial ổ cứng máy tính
 Bài 41 - Làm thế nào để hiển thị UserForm full màn hình
 Bài 42 - Làm thế nào để tập trung con trỏ vào Textbox
 Bài 43 - Làm thế nào để chọn text trong textbox
 Bài 44 - Làm thế nào để xác định trạn thái của Caplock
 Bài 45 - Làm thế nào để tạo Function với tham số mảng
 Bài 46 - Làm thế nào để tạo Function với tham số tùy chỉnh
 Bài 47 - Làm thế nào để tạo Function trả về mảng
 Bài 48 - Làm thế nào để tạo Function trả lỗi
 Bài 49 - Làm thế nào để tạo Function với số lượng tham số không xác định
 Bài 50 - Làm thế nào để xác định số chiều của mảng

Tác giả

Phạm Văn Kiểu
Chuyên gia đào tạo tin học

 GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CTY CỔ PHẦN VNET GROUP

- Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

- Website: daotaotinhoc.vn

- Facebook: http://Facebook.com/daotaotinhoc.vietnam

- Youtube: http://youtube.com/DaotaotinhocABC

- Email: daotaotinhoc.vn@gmail.com

- Hotline: 0966.222.844

Đăng ký khóa học

Các Giải Pháp VBA

Thư viện tra cứu khi lập trình VBA

450,000 đ Đăng ký