Giới thiệu khóa học

Điều Khiển Access Từ VBA ExcelTác giả

Phạm Văn Kiểu
Chuyên gia đào tạo tin học

 GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CTY CỔ PHẦN VNET GROUP

- Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

- Website: daotaotinhoc.vn

- Facebook: http://Facebook.com/daotaotinhoc.vietnam

- Youtube: http://youtube.com/DaotaotinhocABC

- Email: daotaotinhoc.vn@gmail.com

- Hotline: 0966.222.844

Đăng ký khóa học

Điều Khiển Access Từ VBA Excel

Sử dụng VBA lấy dữ liệu từ Access về Excel

350,000 đ Đăng ký