Giới thiệu khóa học

Điều Khiển Outlook Từ VBA Excel

Khóa học sẽ giúp bạn điều khiển Outlook tự động:

1. Gửi email hàng loạt.

2. Check mail.

3. Tạo công cụ email marketing.

4. Quét email từ người dùng facebook làm data marketing.


Nội dung khóa học

Tác giả

Phạm Văn Kiểu
Chuyên gia đào tạo tin học

 GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CTY CỔ PHẦN VNET GROUP

- Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

- Website: daotaotinhoc.vn

- Facebook: http://Facebook.com/daotaotinhoc.vietnam

- Youtube: http://youtube.com/DaotaotinhocABC

- Email: daotaotinhoc.vn@gmail.com

- Hotline: 0966.222.844

Đăng ký khóa học

Điều khiển Outlook từ VBA Excel

Sử dụng VBA Excel để tự động hóa Outlook

250,000 đ Đăng ký