Giới thiệu khóa học

Lập Trình VSTO VB.Net cho Excel

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 1. Sử dụng VB.Net để lập trình điều khiển Excel.
 2. Sử dụng các thư viện lập trình phong phú trên VB.Net làm cho việc lập trình trên Excel dễ dàng, chuyên nghiệp hơn.
 3. Viết code nhanh hơn so với VBA vì VB.Net hỗ trợ cú pháp và hỗ trợ Tiếng Việt.
 4. Bảo mật code tốt hơn.

Yêu cầu: học viện phải biết sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA hoặc VB.Net cơ bản.

Nội dung khóa học bao gồm:

 1. Tải phần mềm Visual Studio và cài đặt thư viện.
 2. Tạo Excel Workbook.
 3. Tạo Excel Add-in.
 4. Làm việc với Excel Application.
 5. Làm việc với Workbook và các sự kiện của workbook.
 6. Làm việc với Worksheet và các sự kiện của worksheet.
 7. Làm việc với Range.
 8. Thiết kế Ribbon Excel.
 9. Tạo Menu chuột phải.
 10. Xuất bản phần mềm.
 11. Mã hóa và giải mã chuỗi với password.
 12. Thiết kế Form đăng nhập cho file Excel.
 13. Quản trị User và Password đăng nhập trên phần mềm.
 14. Đọc dữ liệu từ Embedded Resource text file.
 15. Lưu trữ mã hóa Serial Hard Drive, hạn chế số lượng máy sử dụng phần mềm.
 16. Tự động chèn code hoặc xóa code trong VBA từ VB.Net.
 17. ..............

Nội dung khóa học đang được cập nhật và có thể sẽ có 1 số thay đổi nhỏ.


Tác giả

Phạm Văn Kiểu
Chuyên gia đào tạo tin học

 GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO CTY CỔ PHẦN VNET GROUP

- Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

- Website: daotaotinhoc.vn

- Facebook: http://Facebook.com/daotaotinhoc.vietnam

- Youtube: http://youtube.com/DaotaotinhocABC

- Email: daotaotinhoc.vn@gmail.com

- Hotline: 0966.222.844

Đăng ký khóa học

Lập Trình VSTO VB.Net cho Excel

ử dụng VB.Net tạo phần mềm Excel chuyên nghiệp

850,000 đ Đăng ký