Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học VBA CHO KẾ TOÁN LV1.

Bạn là dân văn phòng hay kỹ thuật đều có thể học khóa này vì khóa này sử dụng các ví dụ trong Kế Toán chứ không phải học viên làm kế toán.

Khóa học này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian xử lý số liệu trong công việc.

Xu hướng của khóa học là sử dụng kết hợp nhiều kiến thức trong 1 bài học để xử lý 1 vấn đề một cách trọn vẹn chứ không dạy kiến thức riêng lẻ, giúp học viên biết áp dụng kết hợp vào thực tế.

Khóa học gồm 10 nội dung chính, mỗi bài học chứa đựng một lượng lớn kiến thức áp dụng vào thực tiễn:

Bài 1 - Record Macro hỗ trợ viết code

Hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Record Macro sinh ra code. Từ đó ta copy, edit lại sử dụng vào công viêc.

Sử dụng công cụ viết Tiếng Việt có dấu trong VBA.

Tạo ra một mẫu dữ liệu chỉ với 1 cú click.

Bài 2 - Tạo mã chứng từ tự động

Hướng dẫn khai báo biến, sử dụng kiểu dữ liệu phù hợp.

Sử dụng vòng lặp For ... Next kết hợp câu lệnh If ... End If để điền dữ liệu hàng loạt theo điều kiện.

Sử dụng hàm Format để định dạng biểu thức.

Sử dụng toán tử And, Or giải quyết bài toán nhiều điều kiện.

Sử dụng hàm Instr xác định sự tồn tại của chuỗi con trong chuỗi mẹ.

Cách làm việc với đối tượng Range, Cells.

Bài 3 - Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản Nợ, Có

Ôn tập For, If Statement.

So sánh cách sử dụng For ...Next và For Each ... Next

Cách sử dụng các hàm của Excel trong VBA.

Xử lý bắt lỗi trong VBA

Đo thời gian thực thi lệnh

Làm tròn số bằng hàm Round

Sử dụng Msgbox toàn tập.

Một số cách sử dụng của For Each ... Next.

Thoát khỏi vòng lặp For.

Bài 4 - Kiểm tra tính hợp lệ của Ngày Ghi Sổ, Ngày Hóa Đơn

Sử dụng các hàm IsDate, IsNumeric, WorksheetFunction.IsNumber giải quyết bài toán về Date.

Sử dụng kết hợp And, Or giải quyết bài toán nhiều điều kiện.

Sự kiện Worksheet_Change tự động kiểm tra khi giá trị thay đổi.

Sử dụng hàm Intersect xác định giao của hai vùng.

Hướng dẫn sử dụng Application.EnableEvents.đang cập nhật


Xin nhắc lại: Khóa học không dạy cho học viên làm kế toán mà chỉ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xử lý nhanh số liệu sao cho hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức.

Đăng ký khóa học

VBA CHO KẾ TOÁN LEVEL 1

VBA CHO KẾ TOÁN LEVEL 1

700,000 đ Đăng ký